Πρακτική Άσκηση-Παλαιότερες ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση-Παλαιότερες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Απρίλιος-Ιούνιος, Ιούλιος-Σεπτέμβριος | ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ για επιπλέον αιτήσεις για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Στο τέλος αυτής της βδομάδας, την Παρασκευή 19/3, στις 18:15, θα γίνει διαδικτυακή συνάντηση με τους/τις επιλεγέντες/γείσες, για την τοποθέτησή τους σε φορείς και την ενημέρωσή τους για τη συνέχεια της διαδικασίας,
στο σύνδεσμο,
https://zoom.us/j/99725335610?pwd=cXpYVVd3T2ZoWWo1bWUvUHdKR2xtZz09
Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν για να ενημερωθούν και όσοι/ες δεν έχουν κάνει αίτηση μέχρι τώρα και επιθυμούν να κάνουν τον επόμενο μήνα Απρίλιο (όταν βγει η σχετική πρόσκληση), για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος.

Από τον επιστημονικά υπεύθυνο,
Μ. Σ. Πατεδάκη

Ανακοινώσεις

23 Μαΐου 2024


Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων Γ' Ανακοίνωσης για αιτήσεις αμειβόμενης Πρακτικής Ασκησης (23/05/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23/05/2024

09 - 15 Απριλίου 2024


Προσωρινή Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Β΄Ανακοίνωσης για την Πρακτική Άσκηση (09/04/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

09 - 15/04/2024

20 Μαρτίου - 03 Απριλίου 2024


Νέα Πρόσκληση για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης (20/03/2024 έως 03/04/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/03 - 03/04/2024

20 Φεβρουαρίου 2024


Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων ανακοίνωσης για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 15-01 2024 (20-02-2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/02/2024

15 Φεβρουαρίου - 06 Μαρτίου 2024


Δευτέρη Ανακοίνωση για αιτήσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης (15-02-2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

15/02 - 06/03/2024 Έντυπο αίτησης για Πρακτική Άσκηση

30 Ιανουαρίου - 05 Φεβρουαρίου 2024


Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για την Πρακτική Άσκηση , Α΄Ανακοίνωση (ημερομηνία αναρτήσης 30/01/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30/01 - 05/02/2024

24 Ιανουαρίου 2024


Ενημερωτικό Webinar για την Πρακτική Άσκηση, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, 8:00 μμ.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικτυακά

24/01/2024 · 20:00 μ.μ.

Ιστότοπος