Νέα

Μανόλης Πατεδάκης


Τιμητική Διάκριση


Σεπτ. 2007 - Μάιος 2008: Eπιστημονικός συνεργάτης (Fellow) στο κέντρο Βυζαντινών Σπουδών του Dumbarton Oaks, Washington, D. C. (Τrustees for Harvard University)

Dumbarton Oaks

Μανόλης Πατεδάκης


Διαθήκες πατριαρχών της Παλαιολόγειας περιόδου


12/12/2006

Ειρήνη Παπαδάκη


"Συνεργάτες και έμποροι". Η οργάνωση μιας εταιρείας για την έκδοση ελληνικών βιβλίων στα τέλη του 16ου αι."


23/05/2006

22 - 23 Μαΐου 2006


"The Successors of Theocritus and Virgil: The Reception of Bucolic Poetry in Ancient and Modern Times"


22 - 23/05/2006

Jackson P. Hershbell


Plutarch and Plato's Cretan City


16/05/2006

Pieter Borghart


"Η νατουραλιστική διάσταση στη Φόνισσα και στον Ζητιάνο: Μια αφηγηματολογική προσέγγιση"


09/05/2006

Δημήτρης Πολυχρονάκης


Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού: τίποτ' άλλο 'πάρεξ ελευθερία και γλώσσα'


02/05/2006

Δημήτρης Μαρωνίτης


Το αηδόνι και το γεράκι στον Σολωμό και τον Ησίοδο


11/04/2006

Raimondo Tocci


Μια ματιά στο εργαστήρι ενός βυζαντινού χρονογράφου. Η περίπτωση των Xρονικών.


13/03/2006

Αναστάσιος Νικολαΐδης


Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία


Βράβευση του Βιβλίου «Σενέκα, Επιστολή 90, Αθήνα 2002» Ο καθηγητής Αναστάσιος Νικολαΐδης διακρίθηκε για το βιβλίο του «Σενέκα, Επιστολή 90» που πραγματεύεται μια αρχαία διαμάχη, εκείνη της συμβολής της φιλοσοφίας στην εξέλιξη του πολιτισμού. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2006

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΕΝΕΚΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 90, ΑΘΗΝΑ 2002»