Νέα

15 Σεπτεμβρίου 2023


Ανακοίνωση για κακόβουλα μηνύματα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

15/09/2023

04 Σεπτεμβρίου 2023


Συγκρότηση Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04/09/2023

12 - 25 Σεπτεμβρίου 2023


Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2023 (Εγκύκλιος)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

12 - 25/09/2023

05 Μαρτίου 2024


Πρόγραμμα σύντομης διάρκειας στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

05/03/2024 Φυλλάδιο για πρόγραμμα σύντομης διάρκειας στις ΨΑΕ

04 Ιουλίου 2023


Ερευνητική επιτυχία για την καθηγήτρια Γλωσσολογίας Έλενα Αναγνωστοπούλου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04/07/2023

19 Ιουλίου 2023


Λίστα ορκωμοσίας για την τελετή αποφοίτησης Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αμφιθέατρο Δ3, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

19/07/2023 · 9.30

15 - 28 Ιουλίου 2023


5ο Θερινό Σχολείο Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (CreteLing2023)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Βίνα Τσακάλη Σαββίνα Ιατρίδου

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

15 - 28/07/2023

Ιστότοπος

10 Ιουλίου 2023


Επιστολή Αντιπρύτανη για τις Ορκωμοσίες


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

10/07/2023

19 Ιουλίου 2023


Τελετή Αποφοίτησης Τμήματος Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αμφιθέατρο Δ3, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

19/07/2023 · 9:30

19 Ιουνίου 2023


Ψήφισμα για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Γρηγόρη Σηφάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

19/06/2023