Έρευνα 2011-2015

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2011-2015

2015-2016

Exploring Roots in their contexts

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έλενα Αναγνωστοπούλου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4347)

2015-2016

Αρχειακές έρευνες για τον Βιτσέντζο Κορνάρο

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4283)

2015

Μεθοδολογικά Ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (K.A. 4285)

2015

Scattered Families between Novel and Hagiography

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4280)

2015

The Emotion of Hope in Ancient Literature, History and Art

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δήμος Σπαθάρας

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4348)

2014-2016

Σύνδεση βιβλιογραφικών δεδομένων με τις ερευνητικές ανάγκες

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Δημητρακάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους (Κ.Α. 4068)

2014-2015

Πώς πρέπει να πανηγυρίσουμε για τον Αύγουστο; H προοπτική του Ορατίου

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λουκία Αθανασάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4181)

2014-2015

Φωνολογική ανάπτυξη σε διαλεκτόφωνο περιβάλλον

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ιωάννα Κάππα

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4051)

2014-2015

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4182)

2014-2015

Phonological development in dialectal environment

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ιωάννα Κάππα

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους, τύπου ΙΙ (Κ.Α. 4051)