Έρευνα 2011-2015

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2011-2015

2013-2014

Συναισθήματα και νόμος στην κλασική Αθήνα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δήμος Σπαθάρας

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3807)

2013

Leadership and the Art of Persuasion. Emotional Strategies in Xenophon’s Cyropaedia

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη - Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 3875)

2013

The Social and Cultural Construction of Emotions. The Greek Paradigm

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Angelos Chaniotis, Oxford University

Ερευνητής: Δήμος Σπαθάρας

Φορέας χρηματοδότησης: ERC Advanced Grant, 2008-2013

2012-σήμερα

Cyrus' Paradise. The World's First Online Collaborative Commentary to an Ancient Text

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Norman Sandridge

Ερευνήτρια: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Παν/μίου Harvard

2012-2015

ΘΑΛΗΣ, ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: φωνήεντα των ελληνικών ΔΙΑλέκτων: Φωνολογική και φωΝΗτική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική.Ευαισθητοποίηση για τη αΝάδειξη του γλωσσικού πλούτου

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Μπαλτατζάνη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ερευνήτρια: Ιωάννα Κάππα

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ).

2012-2014

Τhe Consonants of the (western) Cretan Dialect: A Phonetic and Phonological Analysis

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ιωάννα Κάππα

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους (Κ.Α. 3493)

2012-2013

ΤΙΜΟΚΛΗΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Αποστολάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 3530)

2012-2013

Idolatry and Sacrilege: Offenbach’s Operetta in Nineteenth-Century Athens

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αύρα Ξεπαπαδάκου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3521)

2012-2013

Nonnus of Panopolis, Paraphrasis of the Gospel of St John, Chapter XI (Resurrection of Lazarus)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3610)

2012

The Social and Cultural Construction of Emotions. The Greek Paradigm

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Angelos Chaniotis, Oxford University

Ερευνήτρια: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: ERC Advanced Grant, 2008-2013