Έρευνα 2011-2015

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2011-2015

2014-2015

Reading Paraphrasis XI as an Apocalyptic Experience

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4183)

2014

Rewriting the History of the Tyrannicides. Thucydides versus Herodotus?

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4184)

2014

Μια σύντομη ιστορία της ναυτίας - A Short History of Nausea

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4047)

2014

The Emotion of Disgust in Ancient Literature, History, and Arts

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δήμος Σπαθάρας

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α.)

2014

Intellectual and Empire

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λουκία Αθανασάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. )

2013-2015

Projet ANR Ι-Stamboul: Ψηφιακό δίκτυο ιστορίας των ελληνικών βιβλιοθηκών

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Μαρίνα Δετοράκη (Εργαστήριο Παλαιογραφίας) & André Binggeli (IRHT, CNRS, Paris)

Φορέας χρηματοδότησης: ANR: L’Agence Nationale de la Recherche

Ιστοσελίδα του προγράμματος

2013-2015

The structure of (a)typical language: Linguistic Theory and Intervention

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αρχόντω Τερζή (ΤΕΙ Πάτρας)

Ερευνήτρια: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη

Φορέας χρηματοδότησης: ARCHIMEDES III

2013-2014

Little V, Voice and Phases in Participles

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έλενα Αναγνωστοπούλου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3876)

2013-2014

Αναζητώντας τον Παύλο Καρρέρ στα φλωρεντιανά αρχεία

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αύρα Ξεπαπαδάκου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3813)

2013-2014

ΧΑΛΙΜΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3879)