Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

19 Μαρτίου 2002


Masters of Animals in the Odyssey


19/03/2002

12 Μαρτίου 2002


Plutarch and his Deterrent Lives. A Real Tragedy?


12/03/2002

27 Φεβρουαρίου 2002


"Αγέλαστος πέτρα" του Φίλιππου Κουτσαφτή


27/02/2002

19 Φεβρουαρίου 2002


A Christian Fake from the Late Fourth Century


19/02/2002

23 Οκτωβρίου 2001


Caesar, Pompey and the Prologue to the De Rerum Natura


23/10/2001

16 Οκτωβρίου 2001


Graecia Minor" Cyclopes, Greeks and the Fate of the Greek Language in Asia Minor, 1000 BC-2000 AD


16/10/2001

Αργυρώ Σχοιναράκη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αργυρώς Σχοιναράκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06/10/2021 · 11:00

Ιστότοπος

Μυρτώ Αλούμπη

Πανεπιστήμιο Κρήτης


Η έννοια της φιλοτιμίας στους επιτάφιους λόγους


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη, Ζαχαρούλα Πετράκη
04/03/2022 · 12:00-14:00

Ιστότοπος

Γιάννης Λεοντάρης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Η συγκρότηση θεατρικής ομάδας στον 21ο αιώνα ως παράδοξο εγχείρημα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Μανώλης Σειραγάκης

Θέατρο Αντίβαρο, Κριτοβουλίδου 15, Ρέθυμνο

08/04/2022 · 17:30

Νίκος Δαββέτας


Το τραύμα της Ιστορίας στο λογοτεχνικό κείμενο


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης

Αίθουσα 7

13/05/2022 · 12.00