Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Dr Nick Allen


Hesiod's Theogony in the Light of Indo-European Comparativism and the Mahabharata


08/12/2003

Professor June W. Allison


Cosmos and Number in Aischylos' Επτά επί Θήβας


11/11/2003

22 Οκτωβρίου 2002


Euripides' Hippolytus and Crete


22/10/2002

22 Μαΐου 2002


120 decibel


22/05/2002

15 Μαΐου 2002


"Η φούσκα" του Νίκου Περάκη


15/05/2002

14 Μαΐου 2002


Sappho Fr. 5: Family Drama or Love Song?


14/05/2002

24 Απριλίου 2002


Byron, Ballad for a Daemon


24/04/2002

Γιάννης Κιουρτσάκης


Ταυτότητα και ετερότητα: Η περιπέτεια της πνευματικής δημιουργίας


16/04/2002

16 Απριλίου 2002


Journeying to Cyrene, Sojourning in Thebes: Vicarious Travel in Pindar's Ninth Pythian


16/04/2002

27 Μαρτίου 2002


"Όλα είναι δρόμος" του Παντελή Βούλγαρη


27/03/2002