Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Jackson P. Hershbell


Plutarch and Plato's Cretan City


16/05/2006

Pieter Borghart


"Η νατουραλιστική διάσταση στη Φόνισσα και στον Ζητιάνο: Μια αφηγηματολογική προσέγγιση"


09/05/2006

Δημήτρης Πολυχρονάκης


Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού: τίποτ' άλλο 'πάρεξ ελευθερία και γλώσσα'


02/05/2006

Δημήτρης Μαρωνίτης


Το αηδόνι και το γεράκι στον Σολωμό και τον Ησίοδο


11/04/2006

Raimondo Tocci


Μια ματιά στο εργαστήρι ενός βυζαντινού χρονογράφου. Η περίπτωση των Xρονικών.


13/03/2006

Γρηγόρης Σηφάκης


Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη: Δημιουργική συνέργεια ή εξοντωτική αντιπαλότητα;


12/12/2005

Γιάννης Περυσινάκης


Αρχαϊκές ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά σε πρώιμους και μέσους διαλόγους του Πλάτωνα και τους Νόμους (ή, από την παλαιά διαμάχη ανάμεσα στην ποίηση και τη φιλοσοφία)


21/11/2005

Θεόδωρος Παπαγγελής


Για μια χούφτα σύμβολα: Η περίπτωση της Ρώμης


14/11/2005

27 Μαΐου 2005


"Technology in Humanities"


Workshop

27/05/2005

Artemis Alexiadou


Θέματα Λεξικού-Σύνταξης: Η περίπτωση των ονοματοποιήσεων στη σύγχρονη συντακτική θεωρία


Erasmus-Socrates Lectures

25 - 26/05/2005