Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Michael Inwood


The End of Plato's Meno


31/03/2008

Μαρία Κλαδάκη


Η πρόσληψη των ευρωπαϊκών ρευμάτων από το Νεοελληνικό Θέατρο 19ος-20ός αι.


04/03/2008

Αύρα Ξεπαπαδάκου


Ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος του Ιωάννη Καραγιάννη: Μία μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη.


26/02/2008

22 - 23 Φεβρουαρίου 2008


Διημερίδα πρoς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Σ. Ν. Φιλιππίδη


Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο "Ξενία"

22 - 23/02/2008

Μαρία Μαθιουδάκη


Η λογοτεχνία στον Τύπο: εφημερίς Ακρόπολις, 1883-1893


04/12/2007

Νίκος Μαλιάρας


Μουσικές διαδρομές: Τα βυζαντινά μουσικά όργανα μεταξύ Ανατολής και Δύσης


27/11/2007

21 Νοεμβρίου 2007


Η λαϊκή λογοτεχνία από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας


Ημερίδα

21/11/2007

Τάκης Θεοδωρόπουλος


Γιατί το παρελθόν ανήκει στο παρόν


13/11/2007

Αργύρης Χιόνης


Ποίηση και μύθος


06/11/2007

Τόνια Κιουσοπούλου


Το Βυζάντιο τον δέκατο πέμπτο αιώνα: Ιδεολογία και Εξουσία


16/10/2007