Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Vincenzo Rotolo


Σημειώσεις στο λεξικό του Somavera


10η Ετήσια διάλεξη εις μνήμην Νίκου Παναγιωτάκη

01/10/2007

Αλέξης Καλοκαιρινός


ΓΛΩΣΣΑ - ΝΟΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Compact Seminar με τον Αλέξη Καλοκαιρινό

05 - 07/06/2007

Αθανάσιος Μαρκόπουλος


Από την αφηγηματική ιστοριογραφία στην ιστορική βιογραφία. Νέες τάσεις στη βυζαντινή ιστοριογραφία κατά τον 10ο-11ο αιώνα


22/05/2007

20 Μαΐου 2007


Τα χειρόγραφα της Μονής Γωνιάς, για την επιστροφή χειρογράφου


Ημερίδα

20/05/2007

Κατερίνα Βλάχου


Η τέχνη του προφορικού λόγου: απαγγελία ποίησης. Α΄ Οδύσσεια, Β΄ Σολωμός


Εργαστήρι

28/04/2007

Matthew Fox


Cicero's Philosophy of History


24/04/2007

Αναστασία Νάτσινα


Για τη διδακτική της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο και στη Μέση Εκπαίδευση. Οι νέες τεχνολογίες για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Υπερκείμενο και διαδραστικό DVD


17/04/2007

Φάνης Κακριδής


"Φιλολογικά στην παγκοσμιοποίηση"


Διάλεξη στη Μνήμη Γιάννη Καμπίτση

20/03/2007

Μανόλης Πατεδάκης


Διαθήκες πατριαρχών της Παλαιολόγειας περιόδου


12/12/2006

Ειρήνη Παπαδάκη


"Συνεργάτες και έμποροι". Η οργάνωση μιας εταιρείας για την έκδοση ελληνικών βιβλίων στα τέλη του 16ου αι."


23/05/2006