Εκδήλωση - Διάλεξη

Το τραύμα της Ιστορίας στο λογοτεχνικό κείμενο

Νίκος Δαββέτας
Συγγραφέας

Το τραύμα της Ιστορίας στο λογοτεχνικό κείμενο

Παρασκευή 13 Μαΐου, 12.00
Αίθουσα 7, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

Η διάλεξη προσφέρεται στο πλαίσιο του σεμιναρίου
«ΝΕΦΦ 511. Αντισημιτισμός και Ολοκαύτωμα στην ελληνική και ξένη πεζογραφία»
και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η.

Διοργάνωση/Επικοινωνία

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας