Ανακοίνωση

Προκήρυξη Βραβείου William Stanley Moss 2018-2019


Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 325/08-05-2014, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλολογίας 09/04-06-2014 και 05/16-1-2019, προκηρύσσει το βραβείο William Stanley Moss για την καλύτερη εργασία στο δεύτερο ή στον τρίτο κύκλο σπουδών.
Ο William Stanley Moss υπήρξε αξιωματικός του βρετανικού στρατού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με συνεισφορά στην απαγωγή του γερμανού στρατηγού Heinrich Kreipe∙ κατόπιν, γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος. Δημοσίευσε μυθιστορήματα και ιστορικά έργα, από τα οποία ένα έχει γυριστεί σε ταινία.
Το ύψος του βραβείου ορίζεται στα 1.500 ευρώ. Εάν οι βραβευόμενοι είναι περισσότεροι από ένας, το βραβείο μοιράζεται σε ισόποσα μέρη. Το βραβείο συνοδεύεται από αναμνηστική περγαμηνή με το όνομα του φοιτητή / της φοιτήτριας.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με καταγωγή από την Κρήτη, οι οποίοι έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα την υποψηφιότητά τους πριν την αποφοίτησή τους.
Οι εργασίες πρέπει να έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, να είναι επιστημονικά πρωτότυπες, με αυτοτελή μορφή και να εντάσσονται θεματικά στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Φιλολογίας. Μπορεί να είναι διπλωματικές εργασίες ή απλώς σεμιναριακές, δημοσιευμένες ή αδημοσίευτες, τμήμα διδακτορικής διατριβής (αυτοτελές), και να έχουν εκπονηθεί είτε στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του φοιτητή είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 8.000 λέξεις.
Κάθε εργασία υποβάλλεται σε μορφή εγγράφου PDF, το αργότερο έως τις 8/3/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης μαζί με πιστοποιητικό της καταγωγής του υποψηφίου από την Κρήτη (πιστοποιητικό εντοπιότητας). Η επιτροπή αξιολόγησης των εργασιών θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Η απονομή του βραβείου θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο Ρέθυμνο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2831077306, email: pgrad@phl.uoc.gr).