Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η ρητορική εκπαίδευση μέσα από σύμμεικτα χειρόγραφα της περιόδου από τον 10ο μέχρι το 12ο αιώνα

Υποψήφιος Διδάκτορας:
Μίνως Σκουντάκης


Επιβλέπων:
Μανόλης Πατεδάκης


Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14958

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)