Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορα Γεωργίας Χουστουλάκη

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Γεωργία Χουστουλάκη

«[Δημοσθένους] Ένδειξις Κατὰ Θεοκρίνου
Ερμηνευτικό Υπόμνημα»

Επιβλέπων:
Κώστας Αποστολάκης

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://diavlos.grnet.gr/epres...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)