Εκδήλωση - Διάλεξη

Η μετάφραση των οίκων του 'Ακαθίστου' από τον Μανουήλ Φιλή (1275-1345). Εισαγωγή - Κριτική Έκδοση - Μετάφραση - Σχόλια

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Κωνσταντίνος Σκουλάς

Η μετάφραση των οίκων του 'Ακαθίστου'
από τον Μανουήλ Φιλή (1275-1345).
Εισαγωγή - Κριτική Έκδοση - Μετάφραση - Σχόλια

Επιβλέπων: Μανόλης Πατεδάκης

10 / 2 / 2023, 18:00

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:
https://uoc-gr.zoom.us/j/89586...

Οδηγός συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)