Εκδήλωση - Διάλεξη

Η εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 σε διαλεκτόφωνο περιβάλλον από αλβανόφωνους ομιλητές/-τριες : Ζητήματα φωνοτακτικών περιορισμών

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Χριστίνα Μουσγά

Η εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 σε διαλεκτόφωνο περιβάλλον
από αλβανόφωνους ομιλητές/-τριες:
Ζητήματα φωνοτακτικών περιορισμών

Επιβλέπουσα: Ιωάννα Κάππα

22 / 6 / 2023, 10:30

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:
https://uoc-gr.zoom.us/j/85331...

Οδηγός συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)