Εκδήλωση - Διάλεξη

Έρως και Χορός: Καινότροπες Όψεις και Εικόνες

Ετήσια διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση”

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι:
https://zoom.us/j/98965048243?pwd=Mytkc2Q4Q1E2T3JHTXRaZzhualBNdz09
Αν ζητηθούν, τα λοιπά στοιχεία της τηλεδιάσκεψης είναι:
Metting ID: 989 6504 8243 και Passcode: 850522