Εκδήλωση - Διάλεξη

Επιστημονικές Συνομιλίες του Τομέα ΒΝΕΦ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023, ώρα 18:00

Μίλτος Πεχλιβάνος

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Freie Universität Berlin

Ο Francis Bacon στο Φανάρι:
ο «περιώνυμος Βακώνος» και ο αναγνώστης Νικόλαος Μαυροκορδάτος


Η έρευνα έχει επισημάνει ήδη τη γνωριμία του Νικόλαου Μαυροκορδάτου (1680-1730) με τις λατινικές μεταφράσεις των φιλοσοφικών και λογοτεχνικών έργων του Francis Bacon (1561-1626) και υποδείξει ίχνη τους, οφειλές ή διακειμενικές αναφορές, στο έργο του. Η συστηματική ανασυγκρότηση της αναγνωστικής αυτής συνάντησης, που βρίσκει την αφετηρία της στη στροφή από τον 17ο στον 18ο αιώνα και εκβάλλει στον έπαινο του «περιωνύμου Βακώνου» στο Φιλοθέου Πάρεργα, επικεντρώνεται στις προϋποθέσεις και τους όρους της μεταφοράς της βακωνικής γνώσης στο Φανάρι, επιχειρώντας να ελέγξει ποιες όψεις της σκέψης του Bacon έτυχαν δεξίωσης, τι διάβασε και τι δεν διάβασε σε αυτές ο Νικόλαος, αλλά και γιατί υπήρξε τέτοιου τύπου η κρίση του. Σημείο φυγής της παρουσίασης συνιστά η ιστορικοποίηση των πρώτων Μαυροκορδάτων και η ένταξή τους στις εποχές της νεοελληνικής διανοητικής ιστορίας.


Join Zoom Meeting: https://uoc-gr.zoom.us/j/84251949602
Meeting ID: 842 5194 9602