Συνέδριο

1η Διατομεακή Διημερίδα Τμήματος Φιλολογίας

Το πρόγραμμα της Διημερίδας περιλαμβάνει ανακοινώσεις που καλύπτουν τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματός μας, με σκοπό την ενίσχυση των διεπιστημονικών ανταλλαγών ανάμεσα στους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες και την αμοιβαία ενημέρωση για τις τάσεις και τα ζητούμενα της σύγχρονης έρευνας.

Ευελπιστούμε επίσης να δώσουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων και των διδασκουσών τους και να εμβαθύνουν στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται ένα γνωστικό ερώτημα και εφαρμόζεται μια επιστημονική μεθοδολογία. Είμαστε βέβαιοι ότι η απόκτηση ενός υψηλότερου βαθμού εξοικείωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας, σε συνδυασμό με τη φαντασία και την περιέργεια, θα βάλει τα θεμέλια για τα μελλοντικά ερευνητικά ζητήματα που θα αναδείξουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας.