Διακρίσεις & Τιμητικές Yποτροφίες

Μελίνα Ταμιωλάκη


Τιμητική υποτροφία


Center for Hellenic Studies, Harvard University (Washington, DC), Ιανουάριος-Μάιος 2014

Center for Hellenic Studies

Δήμος Σπαθάρας


Τιμητική υποτροφία


The Social and Cultural Construction of Emotions. The Greek Paradigm. Χρηματοδότηση από το ERC, Κύριος Ερευνητής: Καθηγητής Άγγελος Χανιώτης (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

The Social and Cultural Construction of Emotions: The Greek Paradigm

Μαρίνα Δετοράκη


Τιμητική Υποτροφία


Τιμητική υποτροφία Bourse de Recherche de la Ville de Paris (Research in Paris), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012, για τη συνεργασία με το Επιστημονικό Κέντρο UMR 8167 Le Laboratoire Orient et Méditerranée, πάνω στο πρόγραμμα Miracula Cyri et Johannis.

Research in Paris Le Laboratoire Orient et Méditerranée

Μελίνα Ταμιωλάκη


Τιμητική υποτροφία


Πρόγραμμα The Social and Cultural Construction of Emotions. The Greek Paradigm. Χρηματοδότηση από το ERC, Κύριος Ερευνητής: Καθηγητής Άγγελος Χανιώτης (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012)

. Awardsapril

Παναγιώτα Μήνη


Τιμητική Υποτροφία


Olympia Fellow in Comparative Cultural Studies, Center for Hellenic Studies, Harvard University, Ιούλιος 2012 (διάρκεια ενός έτους).

Center for Hellenic Studies

Μελίνα Ταμιωλάκη


Μεταδιδακτορική Υποτροφία


Μεταδιδακτορική υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 2008-2009

.

Μελίνα Ταμιωλάκη


Τιμητική υποτροφία


Μεταδιδακτορική Υποτροφία DAAD Ιανουάριος-Ιούνιος 2008, επισκέπτρια ερευνήτρια στο Freie Universitaet του Βερολίνου

.

Παναγιώτα Μήνη


Μεταδιδακτορική Υποτροφία


Μεταδιδακτορική υποτροφία ενός έτους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (1/12/2003 ως 30/11/2004).

.