Διακρίσεις

Παναγιώτα Μήνη


Τιμητική υποτροφία


Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό έτους 2023

Έλενα Αναγνωστοπούλου


Χρηματοδότηση από το ανταγωνιστικό πρόγραμμα Advanced Grant (AdG) 2022 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)


Δελτίο Τύπου Τμήματος Φιλολογίας

Έλενα Αναγνωστοπούλου


Βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας "Στέλιος Πηχωρίδης"


Βράβευση με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΗΧΩΡΙΔΗΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη" Δελτίο Τύπου Πρυτανείας Πρόσκληση-Πρόγραμμα

Στρατής Παπαϊωάννου


Τιμητική Διάκριση


2019-2027, επιστημονικός συνεργάτης στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic

Ερευνητικό πρόγραμμα Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic

Έλενα Αναγνωστοπούλου


Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ΄Ερευνας


Appointment as Panel Member of the European Research Council starting grants SH4 for the years 2017 and 2019

Panel member of ERC starting grants SH4 (2017) Panel member of ERC starting grants SH4 (2019)

Έλενα Αναγνωστοπούλου


Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία


Μέλος της Academia Europaea από το 2019

Μέλος της Academia Europaea

Στέλιος Παναγιωτάκης


Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής


Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (Senior Advisory Board) του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος (ERC) με τίτλο ‘Novel Saints. Ancient novelistic heroism in the hagiography of Late Antiquity and the early Middle Ages’, και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Koen de Temmerman, Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο, 2014-19

Αλέξης Καλοκαιρινός


Τιμητική Διάκριση


Τακτικό μέλος του Συμβουλίου Μουσείων (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, από το 2019)

Θόδωρος Χατζηπανταζής


Βραβείο Δοκιμίου 2019 του περιοδικού Αναγνώστης


Βραβείο Δοκιμίου για το βιβλίο «Ρωμαίικος Συμβολισμός»: Διασταύρωση εγχώριας λαϊκής παράδοσης και ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στο νεοελληνικό θέατρο ή Θέατρο και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Λουκία Αθανασάκη


Τιμητική υποτροφία


Center for Hellenic Studies, Harvard University, Ιανουάριος - Μάιος 2019

Center for Hellenic Studies- Harvard University