Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Μαρίνα Κρητικού, Μαρία Σμαργιανάκη, Ειρήνη Χαμηλάκη

Πανεπιστήμιο Κρήτης


Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Συμβουλευτικό Κέντρο


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Ευαγγελία Αστυρακάκη

Αμφιθέατρο Β Φιλοσοφικής Σχολής (στο πλαίσιο του μαθήματος ΑΕΦΦ 090)

04/04/2022 · 11:30

Tim Whitmarsh

University of Cambridge


Nonnus' Crete


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών

Αμφιθέατρο Γ

10/05/2022 · 19.00

20 Μαΐου 2022


Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Κρήτης


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/05/2022 · 10.30

17 Ιουνίου 2022


Πρακτικά του συνεδρίου "Λογιοσύνη και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας: 18ος-19ος αιώνας"


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων

17/06/2022 · 19.00

Ιστότοπος

Πρόσκληση-Πρόγραμμα Εξώφυλλο, Πρόλογος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Περιεχόμενα του Τόμου

Νικολέτα Δάφνου


Χειμερινοί θεατρικοί χώροι στους μητροπολιτικούς δήμους της Κρήτης


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Μανώλης Σειραγάκης
01/02/2023 · 09:30

Ιστότοπος