Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

01 - 04 Ιουλίου 2001


'Epiphanies'. A conference and a workshop on the methods and study of ancient religions


01 - 04/07/2001

14 - 15 Μαΐου 2001


Space in Ancient Novel


14 - 15/05/2001

Μαρκέλλα Ηλιάκη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μαρκέλλας Ηλιάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΠΜΣ Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

27/09/2022 · 13:00

Ιστότοπος

Prof. David Konstan


Between the World and the Void: A Stoic Category of Unfilled Space


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

25/03/2021 · 18:00

Ανδρέας Αντωνόπουλος

Παν/μιο Ιωαννίνων & Επιστ. Υπεύθυνος του Έργου Greek Fragmentary Tragedians Online


Greek Fragmentary Tragedians Online


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Αθηνά Καβουλάκη

Αίθουσα 4 Φιλοσοφικής Σχολής, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου ΑΕΦΦ 386«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΩΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ» ·

14/04/2022 · 11.30-12.30

Ιστότοπος

24 Σεπτεμβρίου 2021


Working on Linguistics 1: Ημερίδα Γλωσσολογίας των Υποψηφίων Διδακτόρων και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικτυακά

24/09/2021

20 Μαΐου 2022


Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Κρήτης


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/05/2022 · 10.30

Ελευθερία Ψαρουδάκη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελευθερίας Ψαρουδάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αναστασία Νάτσινα
11/02/2022 · 12:00

Αντώνης Αυγουστάκης

(University of Illinois, Urbana)


Η Λίβια και άλλες γυναίκες στη σειρά DOMINA (2021)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Γεωργία Τσούνη

Αίθουσα 11, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

03/10/2022 · 16:15

EYΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ


Όψεις και μετασχηματισμοί της "ντροπής" στην αρχαιότητα (αιδώς, αισχύνη, δυσωπία)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη, Ζαχαρούλα Πετράκη
15/04/2022 · 12.00-14.00

Ιστότοπος