Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Τραϊανός Γάγος


Ελληνικές και Αιγυπτιακές θεότητες στην υπηρεσία του αυτοκράτορα


11/05/2004

Λευτέρης Αναγνώστου


The aesthetic and literary theories of the Frankfurt School, and especially of Theodor Adorno


04/05/2004

Dr. Vincent J.Chr. Hunink


Solacia Mali: Some Examples of Virtue in Tacitus' Histories


04/05/2004

Αγγέλα Καστρινάκη


Γυναίκες συγγραφείς 1940-1950: Το ταξίδι της ελευθερίας


04/05/2004

23 - 25 Απριλίου 2004


Νίκος Καζαντζάκης - Το έργο και η πρόσληψή του


23 - 25/04/2004

17 Μαρτίου 2004


Ο δρόμος προς τη Δύση


17/03/2004

Dr. Albrecht Berger


Η Κωνσταντινούπολη: Εισαγωγή στην ιστορική τοπογραφία της πόλης


16/03/2004

Dr. Albrecht Berger


Βίος και Πολιτεία του αγίου Γρηγεντίου, αρχιεπισκόπου Ταφάρ


15/03/2004

Δημήτρης Πολυχρονάκης


Η Διαλεκτική Ιστορίας και καθημερινότητας στο 'Λουκή Λάρα' του Δημητρίου Βικέλα


09/12/2003

Dr Nick Allen


Hesiod's Theogony in the Light of Indo-European Comparativism and the Mahabharata


08/12/2003