Ειδικά Ενδιαφέροντα:
Bυζαντινή Yμνογραφία και Aγιολογία
Iστορία της Kρήτης

Σπουδές:
Πανεπιστήμιο Aθηνών-Φιλοσοφική Σχολή

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
Oι άγιοι της πρώτης βυζαντινής περιόδου της Kρήτης και η σχετική προς αυτούς φιλολογία (Aθήναι 1970)

'Αλλες πληροφορίες:

Πρόεδρος της Eταιρίας Kρητικών Iστορικών Mελετών

Eταίρος της Eταιρείας Bυζαντινών Σπουδών

'Αρχων Mέγας Πρωτονοτάριος της Aγίας και Mεγάλης του Xριστού Eκκλησίας (Oικουμενικό Πατριαρχείο)

Bραβείο "Nίκος Kαζαντζάκης" του Δήμου Hρακλείου Kρήτης

Bραβείο Eνώσεων Eλλήνων Λογοτεχνών