Συνδιδασκαλία με την καθηγήτρια Λ. Αθανασάκη του μεταπτυχιακού σεμιναρίου 'Ritual and Politics, Individual and Community in Plutarch's works' και συνδιοργάνωση με Λ. Αθανασάκη διεθνούς συνεδρίου με το ίδιο θέμα (2017)