Διδάσκει Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Δ. 407/1980). Διδάσκει, επίσης, Ιταλική Γλώσσα στo Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και στην Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης.

Είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μέλος της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός Και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας Και Ερμηνεία στο ΕΑΠ.

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία (κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Παν/μι “La Sapienza” της Ρώμης) και Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία (Ε.Κ.Π.Α.). Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων: α) Γλωσσολογίας και Ονοματολογίας (Παν/μιο “Τor Vergata”, Ρώμης), β) Παλαιογραφίας (Παν/μιο του Βατικανού, Scuola vaticana di paleografia diplomatica e archivistica) και γ) Ειδικής Αγωγής (Παν/μιο “Τor Vergata” Ρώμης). Είναι Διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της διδακτορικής της διατριβής «Η διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση, 1830-1950».

Από το 1992 δραστηριοποιείται στη διδασκαλία, στην ιδιωτική και στη δημόσια (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) εκπαίδευση, με βασικό αντικείμενο την Ιταλική Γλώσσα και την Ορολογία της υπό μία ολιστική προσέγγιση που αναδεικνύει τη διαπολιτισμική της διάσταση. To συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει: α) μονογραφίες και διδακτικά βιβλία (Le prime lezioni in italiano, Lingue Speciali e Settoriali in italiano, L’italiano non è solo... una lingua straniera. Σύγχρονα διαδικτυακά μέσα και ψηφιακά εργαλεία γλωσσικής ανάλυσης στη διδασκαλία-εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας, Ιταλική Γλώσσα-Θ.Ε. ΙΤΑ 51), β) την επιμέλεια του συλλογικού τόμου Συνάντηση δύο Πολιτισμών. Μελετήματα Κρητικού και Ιταλικού Θεματολογίου, γ) τις λεξικογραφικές καταγραφές: α. των ιταλικών δάνειων λέξεων της Κρητικής Διαλέκτου και β. των (Κρητο)Ελληνικών λέξεων της Βενετικής διαλέκτου, δ) εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια καθώς και μελέτες και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ε) μεταφράσεις από την Ιταλική στην Ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.

Η ίδια και ομάδα 105 φοιτητών του μαθήματος Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία 040 τιμήθηκαν το 2022 με το Διεθνές Βραβείο Ιταλικής Φιλολογίας Ennio Flaiano - Luca Attanasio (Italianistica) για τη μεταγραφή, τον μεταγραμματισμό και τον (φιλολογικό και λεξιλογικό) σχολιασμό (στην Ιταλική και την Ελληνική γλώσσα) του θεατρικού δράματος του Luigi Groto του 1558, Isac.