Ειδικά Ενδιαφέροντα:
Πλούταρχος και Βιογραφία, Ελληνική και Ρωμαϊκή ιστοριογραφία, Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή ηθική (Πλάτων, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, Λουκρήτιος, Σενέκας), Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία (Οβίδιος).

Σπουδές:
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή (1964-1969)
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, King's College (1972-1978)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
"Some Related Ethical Concepts in Rlutarch"

'Αλλες Πληροφορίες:
Ιδρυτικό μέλος της International Plutarch Society, Εκπρόσωπος της στην Ελλάδα από το 1988 έως το 2011 και Πρόεδρος της IPS για την τριετία 2011-2014.
Αξιολογητής (reviewer) ερευνητικών προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες) για τα έτη 2014, 2016, 2018, 2020. (Panel Member of the European Research Council Consolidator grants SH5 [Social sciences and Humanities / Cultures and Cultural Production] for the years 2014, 2016, 2018, 2020).