Γενικότερη Ενημέρωση

Ανακοινώσεις Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Η ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη φοίτησή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνεται αποκλειστικά μέσω των ανακοινώσεων της Γραμματείας οι οποίες αναρτώνται στο σύστημα StudentWeb ή ClassWeb (student.cc.uoc.gr) επιλέγοντας «Τμήμα Φιλολογίας – Μεταπτυχιακό». Από το σύστημα αυτό είναι αναγκαίο να ενημερώνεστε σε τακτική βάση όπως στις ανακοινώσεις αυτές περιλαμβάνονται κρίσιμα θέματα που αφορούν στη φοίτησή καθώς και προκηρύξεις βραβείων, υποτροφιών και θέσεων απασχόλησης που κοινοποιούνται στο Τμήμα Φιλολογίας.

Εκδηλώσεις του Τμήματος Φιλολογίας και της Φιλοσοφικής Σχολής

Το Τμήμα Φιλολογίας διοργανώνει καθ’ όλο το έτος διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια με ποικίλη θεματογραφία και διακεκριμένους προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρακολούθησή τους δεν είναι επιβεβλημένη ωστόσο καλό είναι να την επιδιώκετε καθώς θα συμβάλει στην γενικότερη κατάρτιση σας ως φιλολόγων και επιστημόνων: Θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε σημαντικές προσωπικότητες από όλους τους χώρους και να συμμετάσχετε στις συζητήσεις που ακολουθούν.

Για τις προγραμματισμένες διαλέξεις, εκδηλώσεις και Συνέδρια του Τμήματος Φιλολογίας μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα. Μπορείτε επίσης να ενημερώστε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Φιλοσοφική Σχολή καθώς και για τις υπόλοιπες ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Λοιπές ανακοινώσεις

Είναι επίσης αναγκαίο να ενημερώνεστε συχνά από τους παρακάτω πίνακες ανακοινώσεων

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube