Εκδήλωση - Διάλεξη

Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής

ΠΜΣ "Γλωσσολογία"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Μαρίνα Μαστροκώστα

Η κατάκτηση του ταυτόχρονου
στο Παρόν και στο Παρελθόν:
Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής


Επιβλέπουσα: Παρασκευή Τσακάλη

13 / 12 / 2022, 09:30

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:
https://uoc-gr.zoom.us/j/83361384428

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)