Εκδήλωση - Διάλεξη

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελπινίκης Φωτιάδου


Ελπινίκη Φωτιάδου

Η πρωτοπορία στο γαλλικό θέατρο
κατά την περίοδο του μεσοπολέμου.
Η περίπτωση του Jacques Copeau.

15 / 7 / 2021, 12:30

Στοιχεία Σύνδεσης
https://zoom.us/j/93706522029