Συνέδριο

Working on Linguistics 1: Ημερίδα Γλωσσολογίας των Υποψηφίων Διδακτόρων και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καλούμε σε συμμετοχή όλες/όλους τις/τους Υποψήφιους Διδάκτορες και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Π.Κ. Οι εργασίες της ημερίδας οφείλουν να έχουν πρωτότυπο/ερευνητικό χαρακτήρα.
Για να συμμετάσχετε στην ημερίδα, παρακαλούμε να στείλετε περίληψη της προτεινόμενης εργασίας σε αρχείο pdf έως 2 σελίδες (συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας και των παραδειγμάτων /πινάκων), με ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 11 Times New Roman, μονό διάστημα.
Οι παρουσιάσεις μπορούν να είναι είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική γλώσσα, με όριο μία (1) ανακοίνωση ανά συγγραφέα.
Χρονική διάρκεια προφορικής παρουσίασης: 20 λεπτά +10 λεπτά για ερωτήσεις

Πρόγραμμα

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση της ημερίδας:
https://zoom.us/j/94947994472
(θα είναι ενεργός στις 24/9/2021)

Πρόσκληση

Κατάθεση περιλήψεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: workingonlinguistics@gmail.com
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων: 08/08/21
Ημερομηνία αποδοχής/απόρριψης: 31/08/21