Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Το Σταντ-απ Κόμεντι στην Ελλάδα

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Αντώνης Ηλιάδης

«Το Σταντ-απ Κόμεντι στην Ελλάδα»

Επιβλέπων:
Μανόλης Σειραγάκης

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://diavlos.grnet.gr/epres...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)