Ανακοίνωση

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστεί οι Σύμβουλοι Σπουδών σας για το πρώτο έτος της φοίτησής σας στο Τμήμα Φιλολογίας.

Στις αμέσως επόμενες μέρες, ο/η Σύμβουλος Σπουδών θα σας καλέσει σε συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης με μήνυμα στο ιδρυματικό σας email.

Σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το ιδρυματικό σας email για την επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο, και να λαμβάνετε γνώση των μηνυμάτων που θα σας στέλνονται εκεί.