Συνέδριο

Ritual and Politics, Individual and Community in PlutarchPlutarch’s Lives and essays (many with a specifically religious focus) are a mine of descriptions of ritual acts, such as sacrifices, processions, theoriae, dedications, ceremonial feasting, public orations, song and/or dance in religious or secular contexts, whether performed by individuals or groups. How do these representations contribute to the characterization of individuals and/or communities? What do they tell us about the way individuals relate to their peers or to their community at large? And/or the ways cities or other forms of community relate to one another? How do rituals interact with politics (personal and communal, local or inter-state)? How do they affect individual and communal identities? These are some of the questions this colloquium will address focusing on Plutarch’s works.Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο διοργανώνεται από την Λουκία Αθανασάκη και την Frances B. Titchnener στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου που συντονίζουν από κοινού αυτό το εξάμηνο στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο οποίο συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Κλασικών Σπουδών.

Το συμπόσιο επικεντρώνεται στη μελέτη του ρόλου των ποικίλων τελετών που απεικονίζονται στους βίους και τις ηθικές πραγματείες του Πλουτάρχου, όπως για παράδειγμα θυσιών, πομπών, ταξιδιών σε ιερούς τόπους, αφιερωματικών εκδηλώσεων, δημόσιων λόγων, μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων σε θρησκευτικό ή κοσμικό πλαίσιο, στις οποίες συμμετέχουν άτομα ή ομάδες. Τα βασικά ζητήματα που θα διερευνηθούν είναι: πως συνεισφέρουν οι περιγραφές των τελετών στη απεικόνιση του χαρακτήρα συγκεκριμένων ατόμων ή συλλογικών ταυτοτήτων; Τι μας λένε για τον τρόπο που τα άτομα σχετίζονται μεταξύ τους ή με ευρύτερες ομάδες; Πως συνεισφέρει η τελετουργία στη δημιουργία και τη σφυρηλάτηση ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας; Τι φανερώνουν οι ποικίλες τελετές για τις σχέσεις ανάμεσα σε πόλεις ή άλλες μορφές κοινωνικής οργάνωσης; Ποια είναι η δυναμική αλληλεπίδραση τελετουργίας και πολιτικής σε προσωπικό, κοινωνικό, τοπικό ή διακρατικό επίπεδο;