Ανακοίνωση

Προκήρυξη θέσεων απασχόλησης υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας για επικουρία των μελών Δ.Ε.Π.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να απασχολήσει κατά το ημερολογιακό έτος 2019 έως δώδεκα (12) υποψήφιους/-ες διδάκτορες του Τμήματος και για συνολικά έως 269 ώρες.
Αντικείμενο της απασχόλησης είναι η επικουρία των µελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων.

Προσοχή: Υποβολή αιτήσεων έως 15/5/2019