Ανακοίνωση

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών

Προκήρυξη (27/6/2022)

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής (5/7/2022)

Ανακήρυξη (6/7/2022)

Αποτελέσματα (21/7/2022)