Ανακοίνωση

Ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φιλολογίας - Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, προκειμένου να αναδειχθούν οι Διευθυντές στους κάτωθι, Τομείς του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη χρονική περίοδο, από 01 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021, δεδομένου ότι η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών λήγει στις 31.08.2020:

- Τομέα Κλασικών Σπουδών
- Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
- Τομέα Γλωσσολογίας

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, από 09:00 έως 12:00 και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, από 13:00 έως 15:00 στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποψηφίοι/ες για τη θέση Διευθυντή στους ανωτέρω Τομείς του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας δια μέσω της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά, μέχρι και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.00.