Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορα Κυριακής Γιανναδάκη

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Κυριακή Γιανναδάκη

«Γνωσιακοί μηχανισμοί επεξεργασίας νοήματος.
Νοητικά συστήματα που συνεργάζονται
με τον γλωσσικό επεξεργαστή»

Επιβλέπων:
Αλέξης Καλοκαιρινός

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://diavlos.grnet.gr/epres...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)