Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Θεοί και θνητοί στον 'Ιππόλυτο' του Ευριπίδη: τελετουργική επικοινωνία και διάδραση

Υποψήφιος Διδάκτορας:
Ευάγγελος Ταταρίδης


Επιβλέπουσα:
Λουκία Αθανασάκη


Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://diavlos.grnet.gr/epres...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)