Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Τα πολλαπλά πρόσωπα της ελληνικής οικογένειας στην ελληνική κινηματογραφική κωμωδία.

Υποψήφια Διδάκτορας
Αναστασία Δαδούση


Επιβλέπουσα:
Παναγιώτα Μήνη


Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://diavlos.grnet.gr/epres...


Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)