Εκδήλωση - Διάλεξη

Η παρουσία του Μαγικού Ρεαλισμού στην πεζογραφία της Ζυράννας Ζατέλη

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Στέλλα Μουμούρη

Η παρουσία του Μαγικού Ρεαλισμού
στην πεζογραφία της Ζυράννας Ζατέλη.

Επιβλέπουσα:
Αγγέλα Καστρινάκη

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, 12:00

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση είναι:
https://video.ict.uoc.gr/live/show/448

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)