Εκδήλωση - Διάλεξη

Χειμερινοί θεατρικοί χώροι στους μητροπολιτικούς δήμους της Κρήτης


ΔΠΜΣ «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές»

Νικολέτα Δάφνου

Χειμερινοί θεατρικοί χώροι
στους μητροπολιτικούς δήμους της Κρήτης

Επιβλέπων: Μανόλης Σειραγάκης

1 / 2 / 2023, 09:30

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:
https://zoom.us/j/85348172008

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)