Εκδήλωση - Διάλεξη

Η πρόσληψη των έργων του Δημοσθένη στην Αίγυπτο κατά την Ελληνορωμαϊκή περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα (3ος αι. π.Χ. - 8ος αι. μ.Χ.)

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Μαρία Μανθαιάκη

Η πρόσληψη των έργων του Δημοσθένη στην Αίγυπτο
κατά την Ελληνορωμαϊκή περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα
(3ος αι. π.Χ. - 8ος αι. μ.Χ.)

Επιβλέπων:
Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, 12:00

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:
https://uoc-gr.zoom.us/j/82835...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)