Εκδήλωση - Διάλεξη

Όψεις των πολιτισμών της Ανατολής στην ποίηση της Γενιάς του 1970

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Κωνσταντίνος Σπυθούρης

Όψεις των πολιτισμών της Ανατολής
στην ποίηση της Γενιάς του 1970

Επιβλέπων:
Γιάννης Δημητρακάκης

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, 11:00

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:
https://uoc-gr.zoom.us/j/89915941392

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)