Εκδήλωση - Διάλεξη

Το λεξιλόγιο της αυτογνωσίας στον 'Πρώτο Αλκιβιάδη'.

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Ειρήνη Δράκου

Το λεξιλόγιο της αυτογνωσίας
στον 'Πρώτο Αλκιβιάδη'

Επιβλέπουσα: Γεωργία Τσούνη

5 / 7 / 2023, 16:15

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:
https://uoc-gr.zoom.us/j/82447...

Οδηγός συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)