Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Στέφανου Φαραντόπουλου

ΔΠΜΣ "Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Στέφανος Φαραντόπουλος

Μυθοπλαστικές ταινίες χωρίς διάλογο
στον σύγχρονο παγκόσμιο κινηματογράφο


Επιβλέπουσα: Παναγιώτα Μήνη

4 / 12 / 2022, 11:00

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:
https://uoc-gr.zoom.us/j/85348...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)