Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας της Olga Petrova

ΠΜΣ "Γλωσσολογία"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Olga Petrova

Οι αντιμεταβιβαστικές δομές
της Ελληνικής και της Ρωσικής


Επιβλέπουσα: Έλενα Αναγνωστοπούλου

30 / 1 / 2024, 11:00

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:
https://uoc-gr.zoom.us/j/95815694917

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)