Ανακοίνωση

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η υποβάθμιση της διδασκαλίας των Λατινικών στη Μέση Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια και η ουσιαστική κατάργηση του μαθήματος εσχάτως είναι επιλογές που συνιστούν σοβαρή απειλή για την τύχη των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Ελλάδα, μια χώρα με διακηρυγμένη ευρωπαϊκή συνείδηση, εμφανίζεται να αποστρέφει το πρόσωπο από τη λογοτεχνία η οποία συνέβαλε με τον αμεσότερο τρόπο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κατά τούτο, η σχεδιαζόμενη ουσιαστική επανένταξη των Λατινικών στο πρόγραμμα του Λυκείου αίρει μια σημαντική ασυμμετρία και αποκαθιστά εν τινι μέτρω το περιεχόμενο των προσφερόμενων κλασικών σπουδών στη Μέση Εκπαίδευση.

Η σημασία της διδασκαλίας των Λατινικών ως γλωσσικού μαθήματος είναι αυτονόητη, ιδιαίτερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που προσανατολίζονται στις ανθρωπιστικές σπουδές. Παράλληλα, ωστόσο, με τη διδασκαλία της λατινικής γλώσσας, θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σπουδαιότητα της εξοικείωσης των μαθητών και μαθητριών με το ρωμαϊκό πολιτισμό και τη λατινική λογοτεχνία και από δόκιμες μεταφράσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η αξιοποίηση της επανεισαγωγής της λατινικής γραμματείας επανατοποθετεί σε σωστότερη βάση τη διδασκαλία της κλασικής λογοτεχνίας στο Λύκειο.

Τέλος, θεωρούμε παντελώς άγονη και ατελέσφορη τη συζήτηση που επιχειρεί να συγκρίνει και να αντιπαραθέσει τη διδασκαλία και την αξία της λατινικής γλώσσας και λογοτεχνίας με τη διδασκαλία και την αξία άλλων μαθημάτων, οσοδήποτε επίκαιρων, που ωστόσο δεν ανήκουν στο πεδίο των αρχαιογνωστικών επιστημών.

Τομέας Κλασικών Σπουδών

του Τμήματος Φιλολογίας

του Πανεπιστημίου Κρήτης